Er is iets grondig mis met hedendaagse architectuur. Ondanks veel mooie gebouwen kan de architectuur van na WOII nauwelijks concureren met historische centra. Onze welvaart is fors gestegen, maar de moderne stad bevat te weinig beleving temidden van veel zakelijke functionaliteit. Er is weinig visie en nog minder spiritualiteit. Bouwstijlen veranderen mee met de mode waardoor deze architectuur strijdig is aan duurzaamheid. Tegenover deze mode-architectuur plaatst Anselmus Poneli Beeldende Architectuur. De combinatie van beeldende kunst en architectuur moet leiden tot meer schoonheid, filosofie en poëzie. Het beste van onze cultuur moet de straat op.

Anselmus Poneli is architect en beeldend kunstenaar en zoekt bovenal naar een duurzame samenleving met toekomstperspectief. In zijn boek Het Toekomst Manifest formuleert hij stevige maatschappijkritiek en zoekt naar een andere filosofie. In De Stam werkt hij deze filosofie uit naar fotografie, kunst en poëzie. In Beeldende Architectuur bereikt hij als architect zijn einddoel: architectuur en stedenbouw met meer beleving. Dit boek bevat een bijzondere visie en een persoonlijke invulling gericht op architectuur, beeldende kunst en de combinatie daarvan.

Tekst: Uitgeverij Aspekt

Omslag Beeldende Architectuur