Na Het einde van de geschiedenis van Francis Fukuyama en No logo van Naomi Klein is er eindelijk weer een belangwekkend boek dat onze Westerse levensstijl fundamenteel ter discussie stelt. In Het Toekomst Manifest haalt Anselmus Poneli fel kritisch uit naar wat van onze wereld verworden is. We zitten op de verkeerde weg, veroorzaakt doordat we massaal achter de illusie van rijkdom en geluk aanjagen: the American Dream. Poneli haalt alles uit de kast om tot een gedegen en genuanceerde toekomstvisie te komen. Hij houdt religies en eigentijdse spiritualiteit objectief tegen het licht en formuleert een zeer originele filosofie over leven en geluk. Hij zoekt naar de essentie van ‘de tijd’, probeert mysteries van de fysica te ontzenuwen, en zoekt op een prachtige manier naar meer Zin. Tot besluit formuleert hij een serie verrassende oplossingen voor een mooiere toekomst. Dit meeslepend geschreven boek is uitdagend, fris, verrassend, realistisch, vol originele visies, en soms vertederend. Kortom: een must.

Tekst: Uitgeverij Aspekt

Omslag Het Toekomst Manifest